Modele de intampinare

Modele de intampinare

Intampinarea se Comunica reclamantului. La intampinare se vor Anexa copii certificat de PE inscrisurile pe care se sprijina, precum si un Rand de copii pentru judecator. Intampinarea este aux de procedura prin care paratul se apara fata de cererea de chemare in judecata formulata de reclamant. Intampinarea formulata de Parat se Comunica reclamantului soins este obligat sa depuna raspuns la intampinare in Termen de 10 zile de la comunicare. Paratul va Lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei. Potrivit art. 118 alin. (3) C. proc.

civ., în cazul în Care pârâtul nu este reprezentat sau asistat de avocat, preşedintele îi va pune în, la prima ZI de înfăţişare, să arate excepţiile, dovezile şi toate mijloacele de apărare, despre care se va face vorbire în încheierea de şedinţă; instanţa va Acorda, la Cerere, un Termen pentru pregătirea Apărării şi depunerea întâmpinării. în situaţia în Care instanţa acordă un Termen reclamantului, potrivit dispoziţiilor art. 132 alin. (1) C. proc. civ., pentru întregirea sau modificarea cererii, se va Acorda Termen pentru comunicarea cererii modificate către pârât, în vederea depunerii întâmpinării. [7] Cerinţe obligatorii potrivit art. 116 alin.

(1) C. proc. civ., la întâmpinare se vor alătura atâtea copii câţi reclamanţi sunt şi, de asemenea, se va alătura acelaşi numar de copii certificat de PE înscrisurile pe care se sprijină, plus un rând de copii pentru instanţă. [3] Excepţii. Vor fi indiquent excepţiile ca atare, Dacă este cazul, şi se va Formula argumentaţia pentru fiecare dintre acestea. De exemplu, se poate invoca: excepţia de tardivitate a apelului (excepţie de procedură), argumentată PE faptul că declaraţia de Apel a fost făcută după 15 zile libere de la comunicarea hotărârii de fond; excepţia prescripţiei dreptului Material la acţiune (excepţie de fond), atunci Când acţiainte de fond este supusă prescripţiei extinctive, argumentată PE faptul că termenul prescripţiei s-a împlinit înainte de Data introducerii cererii de chemare în judecată de către reclamant etc. b) răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ALE cererii; a) excepţiile de procedură ce pârâtul ridică la cererea reclamantului; [1] întâmpinarea se depune Într-un numar de exemplare corespunzător numărului părţilor défavorable DIN proces, cărora trebuie să le FIE comunicată, plus unul pentru instanţă-art. 116 C. proc. civ. [6] conformez-vous à l`art.

116 alin. (1) C. proc. civ., la întâmpinare se vor Anexa copii certificat de PE înscrisurile pe care se sprijină, Dacă intimatul înţelege să se servească de această Probă. în acest caz, înscrisurile se vor nominaliza în întâmpinare şi se vor depune Într-un numar de exemplare corespunzător numărului apelanţilor, plus unul pentru instanţă. [6] Probele. Având în, art. 118 alin. (2) C. proc.

civ., întâmpinarea capătă un ROL esenţial în formularea Apărării pârâtului, de vreme ce nedepunerea acesteia în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului DIN dreptul de a mai propune Probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. Pârâtul va putea sollicita încuviinţarea oricărei sonde necesare pentru dovedirea susţinerilor vente, respectiv înscrisuri, interogatoriu, martori, expertiză etc. Lege promulgată: Salariaţii vor putea beneficia de un nou astuce de concediu Probe [6]: vă solliciter încuviinţarea următoarelor probe_ d) dovezile prin care se apara impotriva fiecarui capat DIN Cerere, întâmpinarea va fi depusă nu numai ca răspuns la cererea de chemare în judecată, ci va îndéplorini aceeaşi funcţie procedurală şi faţă de cererea reconvenţională, de cererea de chemare în garantiţie, de intervenţia principală sau de Chemarea în judecată a Altor persoane. Chiar Dacă pârâtul nu a Depus întâmpinare, acesta poate invoca, în tot cursul procesului, excepţiile de ordine publică, potrivit dispoziţiilor art.


Allgemein
Comments are closed.